Standings [5:00:00]

Last success: 4:56:17, MMC_10, F.

PlaceUserCityABCDEFGHIJKLMNTotalPenalty
1MrDindows(Yevhen Zadorozhnii)Zaporizhzhya&Odesa+
(0:08)
+1
(0:10)
+1
(0:13)
+
(0:18)
+3
(1:09)
+
(0:45)
+
(1:33)
+
(0:39)
+1
(2:14)
+1
(1:52)
 +5
(4:24)
+3
(4:20)
 121365
2Out of competition - Zaporizhia_POBOSHEZaporizhzhya+
(0:08)
+
(0:12)
+1
(0:06)
+
(0:18)
+
(0:53)
+
(0:37)
+1
(1:55)
+
(0:24)
+
(4:00)
+1
(1:28)
 +3
(2:09)
-23 11850
3Ceaseless Discharge (Looksery)Odesa+
(0:15)
+
(0:18)
+
(0:21)
+
(0:25)
-5+
(1:12)
+
(1:19)
+
(0:47)
+1
(2:54)
+2
(1:44)
-2+3
(3:12)
 +
(4:15)
111122
4Petrov OlegOdesa+
(0:12)
+1
(0:17)
+1
(0:23)
+1
(0:37)
+10
(3:31)
+
(1:32)
+1
(1:44)
+
(1:00)
 +1
(4:05)
 +
(4:38)
  101379
5Out of competition - Zaporizhia_s28_2Zaporizhzhya+
(0:07)
+
(0:13)
+
(0:18)
+
(0:31)
-3+
(3:41)
+
(1:16)
+
(1:57)
 -6  -2 7483
6MMC_10Mykolaiv+
(0:07)
+
(0:18)
+2
(0:28)
+9
(4:16)
 +
(4:57)
+8
(3:32)
+3
(2:12)
      71390
7Out of competition - Zaporizhia LLMZaporizhzhya+
(0:16)
+
(0:21)
+4
(0:34)
+
(0:45)
-2+
(2:41)
 +
(1:34)
    -2 6451
8MMC_11Mykolaiv+
(0:08)
+
(0:09)
+1
(0:37)
-9 +1
(4:03)
+1
(1:45)
+
(1:35)
   -2  6557
9TTMS_3CMykolaiv+
(0:04)
+
(0:51)
+
(0:58)
+2
(1:43)
-2 -1+
(1:16)
      5332
10Out of competition - Zaporizhia TeamMachineZaporizhzhya+
(0:14)
+
(0:26)
+1
(0:28)
-2-4+4
(4:40)
 +
(1:23)
      5531
11MMC_8Mykolaiv+
(0:07)
+
(0:16)
+3
(0:30)
-11 -1+6
(3:19)
+1
(3:32)
      5664
12Out of competition - Zaporizhia_umnikiZaporizhzhya+
(0:22)
+
(0:30)
+5
(2:20)
+8
(4:06)
   +1
(3:33)
 -7    5931
13Out of competition - Zaporizhia Liceum99Zaporizhzhya+
(0:34)
+4
(2:53)
+1
(1:11)
+
(2:13)
          4511
14Coach1Zaporizhzhya+
(2:01)
  +1
(2:33)
+4
(4:09)
 +
(1:55)
       4738
15ELC ZNU CodewizardSZaporizhzhya+
(3:03)
+1
(3:35)
+1
(3:12)
           3630
16MML_9WaveMykolaiv+5
(2:31)
+8
(4:28)
-4-1 -2 +2
(2:54)
 -3    3893
17ColMNU_MLGMykolaiv+13
(4:10)
+6
(3:49)
-12+
(4:56)
          31155
18Antonenko AlexanderOdesa+1
(1:09)
+1
(2:04)
   -1        2233
19Coach1_MykolaivMykolaiv+
(1:56)
+2
(3:06)
-2-1          2342
20TTMS_lunaticMykolaiv+1
(0:29)
+2
(4:45)
-4-4          2374
21TTMS_DTU1Mykolaiv+
(3:05)
+1
(3:14)
-8           2399
22ELC ZNU ZapAccZaporizhzhya+7
(3:33)
+1
(1:02)
-6           2435
23TTMS_DTU2Mykolaiv+4
(1:25)
+9
(3:11)
-6 -2         2536
24Mazurok IgorOdesa+
(4:41)
+
(4:46)
            2567
25Eugeny BerkunskyMykolaiv+
(0:55)
             155
26CPU_ColZaporizhzhya-7+2
(1:01)
  -4         1101
27OTK ONAFT firstOdesa-18-9+2
(2:08)
-1-1         1168
28Out of competition - Zaporizhia Lyceum62abcZaporizhzhya-4+6
(1:16)
-8           1196
29Coach2Zaporizhzhya-4+
(4:40)
-1           1280
30ELC ZNU Теам777Zaporizhzhya-12+11
(1:59)
            1339
31-80Dmitriy KirichukKherson              00
31-80Ivan BurlachenkoMykolaiv              00
31-80Makhrovskaya NatalyaMykolaiv              00
31-80Sergey LukyanchikovMykolaiv              00
31-80Galyna HodyakovaMykolaiv              00
31-80MML_11WaveMykolaiv -2            00
31-80Coach2_MykolaivMykolaiv              00
31-80Coach3_MykolaivMykolaiv              00
31-80Coach4_MykolaivMykolaiv              00
31-80Antonova AlfiiaOdesa              00
31-80Kuznichenko SvetlanaOdesa              00
31-80OCIA_SKYNET              00
31-80odesa123-1             00
31-80odesa124              00
31-80odesa125              00
31-80odesa126              00
31-80odesa127              00
31-80odesa128              00
31-80odesa129              00
31-80odesa130              00
31-80odesa131              00
31-80Kobiakova LyudmilaOdesa              00
31-80Sergey NikolaenkoOdesa              00
31-80Pavlenko VitalijOdesa              00
31-80Babilunga OksanaOdesa              00
31-80Gnatenko ValeryOdesa              00
31-80Nesteryuk AlexandrOdesa              00
31-80Oleg OleshchukOdesa              00
31-80Ruvinskaya VictoriaOdesa              00
31-80odesa182              00
31-80odesa183              00
31-80odesa184              00
31-80odesa185              00
31-80odesa186              00
31-80odesa187              00
31-80odesa188              00
31-80odesa189              00
31-80odesa190              00
31-80odesa191              00
31-80Coach3Zaporizhzhya              00
31-80Coach1Zaporizhzhya              00
31-80zaporizhzhya146              00
31-80zaporizhzhya147              00
31-80zaporizhzhya148              00
31-80zaporizhzhya149              00
31-80odesa192              00
31-80odesa193              00
31-80odesa194              00
31-80odesa195              00
31-80odesa196              00
 Total: 10294896244182720525217311537 
 Success: 2527151249913340411127 
 %: 25%29%17%19%9%50%33%65%60%16%0%24%3%100%24%